Ιερά Μονή Αγ. Νικολάου Ορούντας (γυναικεία)

Ιερά Μονή Αγ. Νικολάου Ορούντας (γυναικεία)

Ἡγουμένη: Μοναχὴ Ἰουστίνη (τηλ.: 22824455).

Ἐφημέριος ναοῦ: Πρεσβ. Μάριος Φιλίππου, τηλ.: 99821265.

Διάκονος: Παντελεήμων Κυπριώτης, τηλ.: 99724994.

Μυστήριον θείας ἐξομολογήσεως διὰ τοὺς πιστούς: Οἰκον. Παναγιώτης Ματθαίου καὶ Πρεσβ. Χριστόδουλος Ἐρημάκης.

Πανηγυρίζει τὴν 6ην Δεκεμβρίου καὶ τὴν Δευτέραν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *