ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ

Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμονος (ανδρική)

Παρὰ τὴν Κοινότητα Μύρτου. Ἀδελφότης: Διαχειριστικὴ Ἐπιτροπεία:                       Ἐπιστάτης: Ἀρχιμ.…

Ἡ Ἱερά Μονή Χρυσοστόμου, εἰς Κουτσοβέντι

Εὑρίσκεται ὑπό τουρκικήν κατοχήν. Μετόχιον Παναγίου Τάφου, παρὰ τὴν Κοινότητα Κουτσοβέντη. Πανηγυρίζει τὴν 29ην Ἰουνίου (ἡμέραν ἐγκαινίων τοῦ Καθολικοῦ τῆς…

Ιερά Μονή Αχειροποιήτου

Εὑρίσκεται ὑπό τουρκικήν κατοχήν. Πανηγυρίζει τήν 16ην Αὐγούστου  (῾Αγίου Μανδηλίου)

Ιερά Μονή Αρχαγγέλου Αντιφωνητού

Πλησίον τῆς κοιονότητος Καλογραία τῆς ἐπαρχίας Κυρηνείας Εὑρίσκεται ὑπό τουρκικήν κατοχήν Πανηγυρίζει τήν 8ην Νοεμβρίου

Ιερά Μονή Παναγίας Μελανδρίνας

Πλησίον τῆς κοινότητος Καλογραία τῆς ἐπαρχίας Κυρηνείας Εὑρίσκεται ὑπό τουρκικήν κατοχήν Πανηγύρζει τήν 15ην Αὐγούστου (Κοίμησις τῆς ῾Υπεραγίας Θεοτόκου).