Ιερά Μονή Σταυρού Αγιασμάτι

Ιερά Μονή Σταυρού Αγιασμάτι

Πλησίον τῆς κοινότητος Πλατανιστάσα τῆς ἐπαρχίας Μόρφου.

Πανηγυρίζει τήν 14ην Σεπτεμβρίου (Ὕψωσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ).

῾Υπεύθυνος· Πρεσβ. Γεώργιος Κούρρης, τηλ. 99677216.

Σχετικά κείμενα:

“Ο Σταυρός η ωραιότης της Εκκλησίας” του Χριστόδουλου Παχουλίδη

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *