• May 28, 2024
  • Last Update April 22, 2024 1:41 pm

Επισκοπή Νεαπόλεως

Βιογραφικό Σημείωμα Επισκόπου Νεαπόλεως

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος ἐγεννήθη τὴν 16ην Ἀπριλίου 1966 εἰς τὸ χωρίον Πέρα Ὀρεινῆς Λευκωσίας. Μετὰ τὴν ἀποφοίτησίν του ἀπὸ τὸ Λύκειον «Ἐθνοµάρτυρος Κυπριανοῦ» Στροβόλου τὸ 1984, ὑπηρέτησε τὴν στρατιωτικήν του θητείαν εἰς τὴν Ἐθνικὴν Φρουράν, ἀπὸ τὴν ὁποίαν ἀπελύθη τὸν Σεπτέµβριον τοῦ 1986. Ἀκολούθως ἐσπούδασεν εἰς τὸ Τµῆµα Ἀρχαιολογίας τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστηµίου Ἀθηνῶν. Μετὰ τὴν ἀποφοίτησίν του τὸ 1990, συνέχισε τὰς σπουδάς του εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τοῦ Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, ἀπὸ τὴν ὁποίαν ἀπεφοίτησε τὸ 1994. Ἐπέστρεψεν εἰς τὴν Κύπρον καὶ ὑπηρέτησεν ὡς καθηγητὴς εἰς τὴν Ἱερατικὴν Σχολὴν «Ἀπόστολος Βαρνάβας». Τὸν Σεπτέµβριον τοῦ 1995 ἐγκατεβίωσεν εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Παναγίας Μαχαιρᾶ. Τὴν 15ην Αὐγούστου 1998 ἐχειροτονήθη διάκονος ὑπὸ τοῦ Πανεριωτάτου Μητροπολίτου Κωνσταντίας κ. Βασιλείου

Τὸν Φεβρουάριον τοῦ 1999, κατόπιν τῆς ἐκλογῆς τοῦ Ἡγουµένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μαχαιρᾶ κ. Ἀθανασίου εἰς Μητροπολίτην Λεµεσοῦ, συνώδευσεν αὐτὸν εἰς τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Λεµεσοῦ. Τὸν Ἀπρίλιον τοῦ 1999 ἐχειροτονήθη Πρεσβ. ὑπὸ τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λεµεσοῦ κ. Ἀθανασίου, τὸν Μάρτιον τοῦ 2000 προεχειρίσθη εἰς Ἀρχιµανδρίτην καὶ τὸν ∆εκέµβριον τοῦ 2001 εἰς πνευµατικὸν ὑπὸ τοῦ ἰδίου Μητροπολίτου.

Κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ὑπηρεσίας του εἰς τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Λεµεσοῦ, ὑπηρέτησεν ὡς λειτουργὸς τῶν ἱερῶν ναῶν τῶν κοινοτήτων Πάνω Πλατρῶν, Κάτω Ἀµιάντου καὶ τῆς ἐνορίας Ἁγίου Νεκταρίου Λεµεσοῦ καὶ ὡς πνευµατικὸς εἰς Γυµνάσια καὶ Λύκεια τῆς πόλεως Λεµεσοῦ. Ἐπίσης ὑπηρέτησεν ὡς Ἀντιπρόεδρος τοῦ Ἱδρύµατος Σολοµῶντος Παναγίδη, κατὰ τὴν περίοδον 2000-2006. Ὑπῆρξεν ἱδρυτικὸν µέλος καὶ Πρόεδρος τοῦ Κυπριακοῦ Κέντρου Περιβαλλοντικῆς Ἔρευνας καὶ Ἐκπαιδεύσεως, κατὰ τὰ ἔτη 2004-2007, καὶ ὑπεύθυνος τοῦ γραφείου Μνηµείων καὶ Κειµηλίων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λεµεσοῦ.

Τὴν 5ην Ὀκτωβρίου 2007, εἰς ἔκτακτον συνεδρίαν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, μετὰ ἀπὸ πρότασιν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυσοστόµου, ἐξελέγη ὡς βοηθὸς Ἐπίσκοπός του ὑπὸ τὸν τίτλον τοῦ Χωρεπισκόπου Νεαπόλεως. Ἡ χειροτονία του εἰς Ἐπίσκοπον ἐγένετο τὴν 27ην Ὀκτωβρίου.

Ὀνοµαστικὴ ἑορτή: 2 Δεκεμβρίου, ἑορτὴ τοῦ ὁσίου Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου.