Άγιος Κύριλλος Αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων

Άγιος Κύριλλος Αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων

Εἴσελθε, κέρδος ἐκ ταλάντων προσφέρων,
Εἰς τὴν χαράν, Κύριλλε, τοῦ σοῦ Κυρίου.
Ὀγδοάτῃ δεκάτῃ θάνατος μέλας εἷλε Κύριλλον.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *