Άγιοι Γουρίας, Σαμωνάς και Άβιβος οι Ομολογητές

Άγιοι Γουρίας, Σαμωνάς και Άβιβος οι Ομολογητές

Ξίφος τελειοῖ Σαμωνᾶν καὶ Γουρίαν,
Καὶ φλὸξ Ἄβιβον, οἷς χαρὰ φλὸξ καὶ ξίφος.
Πῦρ πέμπτῃ δεκάτῃ, Ἄβιβον πέφνε, χαλκὸς ἑτάρους.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *