Όσιος Βασίλειος ο Ομολογητής

Όσιος Βασίλειος ο Ομολογητής

Ὁ Βασίλειος Χριστὸν ἐν ψυχῇ φέρων,
Ψυχὴν σκιᾶς τίθησι τῆς αὐτοῦ χάριν.
Κρύψαν ὑπὸ χθόνα εἰκόνα ὀγδοάτῃ Βασίλειον.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *