Όσιος Φίλων ο Θαυματουργός Επίσκοπος Καρπασίας της Κύπρου

Όσιος Φίλων ο Θαυματουργός Επίσκοπος Καρπασίας της Κύπρου

Φύλον βροτών προσήξε τω Χριστώ Φύλων,
Άτε προς αυτού προσλαβών θείαν χάριν.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *