Όσιος Εφραίμ ο Σύρος

Όσιος Εφραίμ ο Σύρος

Ἤκουσε γλῶτταν ψαλμικῶς, ἣν οὐκ ἔγνω,
Ἐφραίμ, ἄνω καλοῦσαν, ὁ γλῶσσαν Σῦρος.
Εἰκάδι ὀγδοάτῃ Νόες Ἐφραὶμ θυμὸν ἀπηῦρον.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *