Ιερό Ησυχαστήριο Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου (γυναικεία)

Ιερό Ησυχαστήριο Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου (γυναικεία)

Πλησίον τῆς κοινότητος Φικάρδου τῆς ἐπαρχίας Λευκωσίας.

Πανηγυρίζει τήν 8ην Μαΐου καί τήν 26ην Σεπτεμβρίου (Μετάστασις Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου).

Ἡγουμένη: Παναρέτη Μοναχή.

Μοναχαί: ᾿Αθανασία, Θεοφανία  καὶ Μαρία.

Τηλ.: 96501988.

᾿Εφημέριοι: Oἰκον. Ἀνδρέας Γαβριὴλ (τηλ.: 99577184).

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *