Ιερά Μονή Παναγίας του Άρακος

Ιερά Μονή Παναγίας του Άρακος

Πλησίον τῆς κοινότητος Λαγουδερά τῆς ἐπαρχίας Μόρφου.

Πανηγυρίζει τήν 8ην Σεπτεμβρίου (Τό Γενέθλιον τῆς ῾Υπεραγίας Θεοτόκου)

῾Υπεύθυνος: Πρέσβ. Χριστόδουλος ᾿Ερημάκης. Τηλέφωνον: 99557369.

Ἀναγνώστης: Μιχαὴλ Μαρσέλλος, τηλ.: 97767740.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *