Όσιος Ιλαρίων ο Νέος

Όσιος Ιλαρίων ο Νέος

Δοὺς Ἱλαρίων γῇ τὸ γῆθεν σαρκίον,
Γῆν Μακάρων ᾤκησε τὴν μακαρίαν.
Ὀγδόῃ Ἱλαρίωνα κιχήσατο εἰκάδι πότμος.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *