Αγία Ματρώνα η εν Θεσσαλονίκη

Αγία Ματρώνα η εν Θεσσαλονίκη

Οὐκ ἄξιον λαθεῖν σε Μάρτυς Ματρῶνα,
Κἂν ἔνδον εἱρκτῆς ἐκπνέῃς κεκρυμμένη.
Εἰκάδι ἑβδομάτῃ θάνε Ματρῶνα ἑνὶ εἱρκτῇ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *