Ιερά Μονή Παναγίας Μελανδρίνας

Ιερά Μονή Παναγίας Μελανδρίνας

Πλησίον τῆς κοινότητος Καλογραία τῆς ἐπαρχίας Κυρηνείας

Εὑρίσκεται ὑπό τουρκικήν κατοχήν

Πανηγύρζει τήν 15ην Αὐγούστου (Κοίμησις τῆς ῾Υπεραγίας Θεοτόκου).

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *