Ιερά Μονή Αρχαγγέλου Αντιφωνητού

Ιερά Μονή Αρχαγγέλου Αντιφωνητού

Πλησίον τῆς κοιονότητος Καλογραία τῆς ἐπαρχίας Κυρηνείας

Εὑρίσκεται ὑπό τουρκικήν κατοχήν

Πανηγυρίζει τήν 8ην Νοεμβρίου

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *