Ιερά Μονή Αγ. Γεωργίου Αλαμάνου (γυναικεία)

Ιερά Μονή Αγ. Γεωργίου Αλαμάνου (γυναικεία)

Πλησίον τῆς κοινότητος Πεντάκωμον τῆς ἐπαρχίας Λεμεσοῦ

Κοινόβιον. Πανηγυρίζει τοῦ ῾Αγίου Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου (23ην ᾿Απριλίου)

῾Ηγουμένη· ᾿Ολυμπιάς Μοναχή.

Σύμβουλοι· Εἰρήνη, Εὐφημία καί Χριστίνα, Μοναχαί.

Μοναχαί: Καλλίστη, ῾Ελένη, Ἀθανασία, Θεοπίστη.

᾿Εφημέριος· Πρεσβ. Χρῆστος Σ. Μιχαηλίδης, τηλ. 99661146.

Τηλ. Μονής· 99541906, Τηλεομ. Μονής· 25633040.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *