Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής – Παναγίας Γλωσσά

Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής – Παναγίας Γλωσσά

Πλησίον τῆς κοινότητος Κελλάκι τῆς ἐπαρχίας Λεμεσοῦ.

Κοινόβιον. Πανηγυρίζει τήν Παρασκευήν τῆς Διακαινησίμου (Ζωοδόχου Πηγῆς).

῾Ηγουμένη· Χριστοθέα Μοναχή.

Ἡγουμένη: Χριστοθέα Μοναχή.

Σύμβουλοι: Μοναχαὶ Μαριὰμ καὶ Συγκλητική.

Τηλ.: 25622017.

Ἐφημέριος: ἐκ τῆς ἐνορίας Ἁγίας Τριάδος.

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ἱερά Μονή Ζωοδόχου Πηγῆς Τ.Κ. 4508 Κελλάκι Λεμεσός

Περίοδος Λειτουργίας: Όλο τον χρόνο

Ωράριο Λειτουργίας: Χειμερινό Ωράριο Καθημερινά 06:00 – 13:00 και 15:00 – 17:00. Θερινό Ωράριο Καθημερινά 06:00 – 13:00 και 15:00 – 19:00

Διευκολύνσεις: Υπάρχει χώρος στάθμευσης. Το μοναστήρι είναι προσβάσιμο για άτομα σε τροχοκάθισμα. Υπάρχουν χώροι υγιεινής και για άτομα σε τροχοκάθισμα. Υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο αφού ζητηθούν οι κωδικοί από το πωλητήριο. Υπάρχει πωλητήριο όπου οι επισκέπτες μπορούν να αγοράσουν βιβλία, εικόνες, παραδοσιακά προϊόντα που φτιάχνουν οι μοναχές όπως γλυκά, μέλι, βότανα. Όλες οι συναλλαγές είναι μόνο με μετρητά.

Ιστοσελίδα / Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: www.imlemesou.οrg / christotheaz@cytanet.com.cy

Τιμή Εισιτηρίου: Δωρεάν. Γίνονται δεκτές προαιρετικές εισφορές.

Μοναστήρι Παναγίας του Γλωσσά

Στο χω­ριό Κελ­λά­κι βρίσκεται η γυναικεία Μονή, της Ζω­ο­δό­χου Πηγής ή Παναγίας του Γλωσσά όπως είναι ευρύτερα γνωστή. Η επωνυμία «Γλωσ­σά» που δό­θη­κε στην Πα­να­γί­α εί­ναι παρ­μέ­νη α­πό τα πολ­λά θαύ­μα­τα, που έκανε σε πα­θή­σεις που σχε­τί­ζον­ται κυρίως με τη γλώσ­σα. Το παλαιό καθολικό της, το οποίο κοσμείται με σύγχρονες τοιχογραφίες, ανάγεται σύμφωνα με διάφορες μαρτυρίες στο 15ο με 16ο αιώνα. Στη Μο­νή δε­σπό­ζει σήμερα η νέα εκκλησία η οποία οικο­δο­μή­θη­κε το 1980 και αφιερώθηκε στην Αγί­α Τριά­δα. Πανηγυρίζει την Παρασκευή της Διακαινησίμου.  Ηγουμένη της Μονής σήμερα είναι η μοναχή Χριστοθέα.

Κείμενo: Δημητρίου Καππαή Δρ. Θεολογίας

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *