Ιερά Μονή Παναγίας Αμασγούς (γυναικεία)

Ιερά Μονή Παναγίας Αμασγούς (γυναικεία)

Πλησίον της κοινότητος Μονάγρι τῆς ἐπαρχίας Λεμεσοῦ.

Κοινόβιον. Πανηγυρίζει τὴν 21ην Νοεμβρίου, τὴν Τρίτην τῆς Διακαινησίμου καὶ τὴν 26ην Δεκεμβρίου.

῾Ηγουμένη· ᾿Επιφανία Μοναχή.

Μοναχαί: Σωφρονία, Παναρέτη, Σιλουανή, Παϊσία, Παύλα, Ἰωάννα, Συγκλητική, Φιλουμένη, Θωμαΐς, Μαριάμ, Χριστῖνα, Νεκταρία, Μαρίνα, Πορφυρία, Σεραφειμία, Ἀλεξάνδρα καὶ Ἰακώβη.

Τηλ.: 25434342, τηλεομ.: 25434282.

Ἐφημέριος: Οἰκ. Χαράλαμπος Ἀθάνατος, τηλ.: 99598262.

῾Ησυχαστήρια – Σκῆται·

α) ῾Αγ. ᾿Ιωάννου Μοναγρίτου. Πανηγυρίζει τήν 4ην ᾿Ιουνίου.

β) ῾Αγ. Σεργίου καί Βάκχου. Πανηγυρίζει τήν 7ην ᾿Οκτωβρίου.

γ) Ἁγ. Χρήστου τοῦ Κηπουροῦ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *