Αλβανίας Αναστάσιος: Επιστολή συμπαράστασης προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη και τον Πατριάρχη Αντιοχείας για τον φονικό σεισμό

Αλβανίας Αναστάσιος: Επιστολή συμπαράστασης προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη και τον Πατριάρχη Αντιοχείας για τον φονικό σεισμό

Αναλυτικά η επιστολή προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο και τον Πατριάρχη Αντιοχείας κ.κ. Ιωάννη:

«Παναγιώτατε,

Μετά συνοχής καρδίας παρακολουθούμεν την μεγάλην δοκιμασίαν των διαβιούντων εν Τουρκία συνεπεία του προσφάτου ισχυροτάτου καταστροφικού σεισμού.

Ου παυόμεθα δεόμενοι όπως ο Θεός των οικτιρμών και της παρακλήσεως ανακουφίζη και παρηγορή τους εν χαλεπαίς συμφοραίς και θλίψεσιν δοκιμαζομένους αδελφούς ημών και καθοδηγή τας Υμετέρας σκέψεις και ενεργείας προς στήριξιν και ενίσχυσιν αυτών.»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: vimaorthodoxias.gr

 

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *