Άγιος Σαβίνος ο Αιγύπτιος

Άγιος Σαβίνος ο Αιγύπτιος

Ῥεῖθρον Σκαμάνδρου, ὡς ἐλέγξεως ὕδωρ,
Εὐανδρίας ἔλεγχος ἦν τῆς Σαβίνου.
Τῇ δεκάτῃ ἕκτῃ ἐντεῦθεν ἀπῆρε Σαβῖνος.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *