Άγιος Νικηφόρος

Άγιος Νικηφόρος

Τὸν ἐκ παλαιοῦ κλητικὸν Νικηφόρον,
Τμηθέντα γνῶθι πρακτικὸν Νικηφόρον.
Φασγάνῳ ἀμφ’ ἐνάτῃ Νικηφόρε, δειροτομήθης.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *