Όσιος Μαρτινιανός

Όσιος Μαρτινιανός

Μαρτινιανός, σαρκικὴν σβέσας φλόγα,
Φεύγει τελευτῶν μὴ τελευτῶσαν φλόγα.
Ἐν τριτάτῃ δεκάτῃ δέμας ἐξέδυ Μαρτινιανός.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *