Όσιος Γεράσιμος ο Ιορδανίτης

Όσιος Γεράσιμος ο Ιορδανίτης

Ὑπηρέτης θὴρ τῷ Γερασίμῳ γέρας,
Θῆρας παθῶν κτείναντι πρὶν λῆξαι βίου.
Τῇ δὲ τετάρτῃ Γεράσιμος βιότοιο ἀπέπτη.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *