Β΄ Κυριακή των Νηστειών – Γρηγορίου του Παλαμά

Β΄ Κυριακή των Νηστειών – Γρηγορίου του Παλαμά

Φωτός λαμπρόν κήρυκα νυν όντως μέγαν,
Πηγή φάους άδυτον άγει προς φέγγος.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *