Άγιος Ονήσιμος ο Απόστολος

Άγιος Ονήσιμος ο Απόστολος

Ἥπλωσεν Ὀνήσιμος εἰς θλάσιν σκέλη,
Παύλου σκελῶν δραμόντα γενναίους δρόμους.
Πέμπτῃ Ὀνησίμου σκέλεα θραῦσαν δεκάτῃ τε.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *