Άγιος Ησύχιος ο Συγκλητικός

Άγιος Ησύχιος ο Συγκλητικός

Ποταμὸν Ἡσύχιος ὑδάτων ἔδυ,
Ὅπως ποταμὸν τοῦ πυρὸς διεκφύγῃ.
Δευτερίῃ προσέβη Ἡσύχιος ἐν πόλου ὅρμοις.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *