Αγία Θεοδώρα η Βασίλισσα

Αγία Θεοδώρα η Βασίλισσα

Θεοδώραν Ἄνασσαν εὐσεβεστάτην,
Χριστὸς Βασιλεὺς ἀξιοῖ θείου στέφους.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *