Όσιος Μαρτινιανός

Όσιος Μαρτινιανός

Μαρτινιανός, σαρκικὴν σβέσας φλόγα, Φεύγει τελευτῶν μὴ τελευτῶσαν φλόγα. Ἐν τριτάτῃ δεκάτῃ δέμας ἐξέδυ Μαρτινιανός. O Όσιος Μαρτινιανός καταγόταν από…