Ιερά Μονή Παναγίας Μελανδρίνας

Ιερά Μονή Παναγίας Μελανδρίνας

Πλησίον τῆς κοινότητος Καλογραία τῆς ἐπαρχίας Κυρηνείας Εὑρίσκεται ὑπό τουρκικήν κατοχήν Πανηγύρζει τήν 15ην Αὐγούστου (Κοίμησις τῆς ῾Υπεραγίας Θεοτόκου).