Ιερά Μονή Αρχαγγέλου Αντιφωνητού

Ιερά Μονή Αρχαγγέλου Αντιφωνητού

Πλησίον τῆς κοιονότητος Καλογραία τῆς ἐπαρχίας Κυρηνείας Εὑρίσκεται ὑπό τουρκικήν κατοχήν Πανηγυρίζει τήν 8ην Νοεμβρίου