Διαχωρισμός μεταξύ θρησκείας και Εκκλησίας

Πως γίνεται στα αλήθεια σήμερα από τους πιστούς ο διαχωρισμός μεταξύ θρησκείας και Εκκλησίας;

Θεωρούν οι πιστοί άραγε την ίδια τη  θρησκεία ως ένα εργαλείο που οδηγεί τον ίδιο τον άνθρωπο σε μια πνευματική…