Άγιος Νικηφόρος

Άγιος Νικηφόρος

Τὸν ἐκ παλαιοῦ κλητικὸν Νικηφόρον, Τμηθέντα γνῶθι πρακτικὸν Νικηφόρον. Φασγάνῳ ἀμφ’ ἐνάτῃ Νικηφόρε, δειροτομήθης. O Άγιος Νικηφόρος έζησε στα χρόνια…