Άγιος Θεόδωρος ο Στρατηλάτης

Άγιος Θεόδωρος ο Στρατηλάτης

Ὢν Θεόδωρος ἀξίαν Στρατηλάτης, Ὑπῆρξε τμηθεὶς τοῦ Θεοῦ Στρατηλάτης. Ὄμβριμον ὀγδοάτῃ Θεοδώρου αὐχένα κόψαν. O Άγιος Θεόδωρος ο Στρατηλάτης καταγόταν…