Συν–όψεις | «Άποψη για την όψη και τον τύπο της λατρείας σήμερα» – 07/03, 18:00

Συν–όψεις | «Άποψη για την όψη και τον τύπο της λατρείας σήμερα» – 07/03, 18:00

Σιγανά και ταπεινά προσπαθούμε να προσεγγίσουμε θέματα που αφορούν τη γλώσσα της Λατρείας και τρόπους προσαρμογής των Ακολουθιών της Εκκλησίας στα δεδομένα της σύγχρονης εποχής.
Πέμπτη 07/03 στις 6μμ, ζωντανά και Αποκλειστικά από την τηλεόραση του Pisti.live και σε ταυτόχρονη μετάδοση από το citychannel.live

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *