Ιερά Μονή Αγ. Γεωργίου Μαυροβουνίου (ανδρική)

Ιερά Μονή Αγ. Γεωργίου Μαυροβουνίου (ανδρική)

Πλησίον τῆς κοινότητος Τρούλλοι τῆς ἐπαρχίας Λάρνακος

Πανηγυρίζει τὴν 3ην Νοεμβρίου καὶ τὴν 23ην Ἀπριλίου

Ἡγούμενος: Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. Συμεών.

Πατέρες: ῾Ιερομ. Δημητριανός, Αὐξίβιος καὶ Ἀναστάσιος.

Μοναχός: Φίλων καὶ Πορφύριος.

Δόκιμοι: Μάμας καὶ Χαράλαμπος.

Διεύθυνσις: Τ.Θ. 40053, 6300 Λάρνακα.

Τηλ.: 24649400, τηλεομ.: 24649452.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *