50χρονα

50 Χρόνια Αρχιερατείας για τον Αλβανίας Αναστάσιο

Στις 19 Νοεμβρίου συμπληρώθηκαν πενήντα χρόνια από τη χειροτονία εις επίσκοπον Ανδρούσης για τη θέση του Γενικού Διευθυντού της Αποστολικής…