Ιερά Μονή Αχειροποιήτου

Ιερά Μονή Αχειροποιήτου

Εὑρίσκεται ὑπό τουρκικήν κατοχήν. Πανηγυρίζει τήν 16ην Αὐγούστου  (῾Αγίου Μανδηλίου)