Άγιος Λέων ο Θαυματουργός Επίσκοπος Κατάνης

Άγιος Λέων ο Θαυματουργός Επίσκοπος Κατάνης

Οἰ μὲν νεκρὸς Λέοντος, εἶ δ’ οἵου πύθῃ, Πάντως ἐροῦμεν. Τοῦ προέδρου Κατάνης. Εἰκάδι ἀμφὶ Λέοντα χυτὴν ἐπὶ γαῖαν ἔχευσαν.…